Về Nguồn: Thăm viếng khu di tích An ninh khu IX, U Minh Thượng.
Về Nguồn: Thăm viếng khu di tích An ninh khu IX, U Minh Thượng.
          Nhằm giúp các em sẽ được hiểu biết thêm về lịch sử quê hương đất nước, lịch sử anh hùng dân tộc, bên cạnh đó các em được trao đổi giao lưu với nhau và thực hiện tốt tình yêu quê hương đất nước...... 
Diễn đàn khăn quàng thắm mãi vai em và kết nạp đội viên mới năm học 2017 -2018
Diễn đàn khăn quàng thắm mãi vai em và kết nạp đội viên mới năm học 2017 -2018
Thực hiện xây dựng kế hoạch nhỏ cấp Liên đội. Được sự thống nhất của Ban giám hiệu trường, liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn khăn quàng ...