Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Tưng bừng ngày khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Ngày hội đọc sách: Hưỡng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm học 2017-2018
Về Nguồn: Thăm viếng khu di tích An ninh khu IX, U Minh Thượng.
Về Nguồn: Thăm viếng khu di tích An ninh khu IX, U Minh Thượng.
          Nhằm giúp các em sẽ được hiểu biết thêm về lịch sử quê hương đất nước, lịch sử anh hùng dân tộc, bên cạnh đó các em được trao đổi giao lưu ...
Diễn đàn khăn quàng thắm mãi vai em và kết nạp đội viên mới năm học 2017 -2018
Diễn đàn khăn quàng thắm mãi vai em và kết nạp đội viên mới năm học 2017 -2018
Thực hiện xây dựng kế hoạch nhỏ cấp Liên đội. Được sự thống nhất của Ban giám hiệu trường, liên đội xây dựng kế hoạch tổ chức diễn đàn khăn quàng ...
Buổi lễ ra mắt thành lập các câu lạc bộ của Trường tiểu học Hòa Chánh 2
Buổi lễ ra mắt thành lập các câu lạc bộ của Trường tiểu học Hòa Chánh 2
          Thực hiện Hướng dẫn số 09/HD-PGDĐT, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 đối với cấp Tiểu học. Trong đó có yêu cầu thực hiện tốt các cuộc vận động, các ...
Bản đồ vị trí